https://developers.facebook.com/apps/271277675097267/fb-login/quickstart/

Post Reply
User avatar
binhlq
Posts: 378
Joined: Thu Apr 16, 2020 3:56 am

https://developers.facebook.com/apps/271277675097267/fb-login/quickstart/

Post by binhlq »

Hãy sử dụng Quickstart nhằm thêm Đăng nhập bằng Facebook vào ứng dụng. Để bắt đầu, hãy chọn nền tảng cho ứng dụng này.

iOS

Android

Web

Khác
1. Cho chúng tôi biết về trang web của bạn

2. Thiết lập SDK Facebook dành cho JavaScript

Facebook SDK dành cho JavaScript không có bất kỳ tệp độc lập nào cần tải xuống hay cài đặt, thay vào đó, bạn chỉ cần đưa một đoạn ngắn của JavaScript thông thường vào HTML sẽ tải không đồng bộ SDK vào các trang của bạn. Tải không đồng bộ nghĩa là không chặn tải các phần tử khác của trang.

Code: Select all

 window.fbAsyncInit = function() {
  FB.init({
   appId   : '{your-app-id}',
   cookie   : true,
   xfbml   : true,
   version  : '{api-version}'
  });
   
  FB.AppEvents.logPageView();  
   
 };

 (function(d, s, id){
   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
   if (d.getElementById(id)) {return;}
   js = d.createElement(s); js.id = id;
   js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
   fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Sao chép mã

Quay lạiTiếp

3. Kiểm tra trạng thái đăng nhập

4. Thêm nút Đăng nhập Facebook

User avatar
binhlq
Posts: 378
Joined: Thu Apr 16, 2020 3:56 am

Re: https://developers.facebook.com/apps/271277675097267/fb-login/quickstart/

Post by binhlq »

1. Cho chúng tôi biết về trang web của bạn

2. Thiết lập SDK Facebook dành cho JavaScript

3. Kiểm tra trạng thái đăng nhập

Bước đầu tiên khi tải trang web là xác định xem một người đã đăng nhập vào ứng dụng của bạn bằng đăng nhập Facebook chưa. Bạn bắt đầu quá trình đó bằng một lệnh gọi tới FB.getLoginStatus. Hàm đó sẽ kích hoạt lệnh gọi đến Facebook để có trạng thái đăng nhập và gọi hàm gọi lại với kết quả đó.
Lấy từ mã mẫu ở trên, đây là một số mã chạy trong quá trình tải trang để kiểm tra trạng thái đăng nhập của một người:

Code: Select all

FB.getLoginStatus(function(response) {
  statusChangeCallback(response);
});
Sao chép mã

Đối tượng response được cung cấp cho lệnh gọi lại của bạn bao gồm nhiều trường:

Code: Select all

{
  status: 'connected',
  authResponse: {
    accessToken: '...',
    expiresIn:'...',
    signedRequest:'...',
    userID:'...'
  }
}
Sao chép mã

status chỉ định trạng thái đăng nhập của người dùng ứng dụng. Trạng thái có thể là:

 • connected - người đó đã đăng nhập Facebook và đăng nhập ứng dụng của bạn.

 • not_authorized - người đó đã đăng nhập Facebook nhưng không đăng nhập ứng dụng của bạn.

 • unknown - người đó không đăng nhập Facebook nên bạn không biết họ có đăng nhập ứng dụng của mình không hoặc FB.logout() đã được gọi trước đó và do vậy, không thể kết nối với Facebook.
Có authResponse nếu trạng thái là connected và bao gồm các yếu tố sau:

 • accessToken - bao gồm một mã truy cập cho người dùng ứng dụng.

 • expiresIn - cho biết thời gian UNIX khi mã hết hạn và cần được gia hạn.

 • signedRequest - một thông số được đánh dấu bao gồm thông tin về người dùng ứng dụng.

 • userID - ID của người dùng ứng dụng.
Sau khi ứng dụng biết trạng thái đăng nhập của người dùng, ứng dụng đó có thể thực hiện một trong những điều sau:
 • Nếu người đó đăng nhập vào Facebook và ứng dụng của bạn, hãy chuyển họ đến trải nghiệm đăng nhập của ứng dụng.
 • Nếu người đó không đăng nhập ứng dụng của bạn hoặc không đăng nhập Facebook, hãy nhắc họ bằng hộp thoại Đăng nhập bằng FB.login() hoặc hiển thị cho họ nút Đăng nhập.

User avatar
binhlq
Posts: 378
Joined: Thu Apr 16, 2020 3:56 am

Re: https://developers.facebook.com/apps/271277675097267/fb-login/quickstart/

Post by binhlq »

1. Cho chúng tôi biết về trang web của bạn

2. Thiết lập SDK Facebook dành cho JavaScript

3. Kiểm tra trạng thái đăng nhập

4. Thêm nút Đăng nhập Facebook

Việc thêm nút Đăng nhập vào trang rất đơn giản. Hãy truy cập tài liệu về nút đăng nhập và thiết lập nút theo cách bạn muốn. Sau đó nhấp vào Nhận mã và bạn sẽ nhìn thấy mã mình cần để hiển thị nút này trên trang.
Thuộc tính onlogin trên nút để thiết lập lệnh gọi lại JavaScript kiểm tra trạng thái đăng nhập để xem người đó đã đăng nhập thành công chưa:

Code: Select all

 
 scope="public_profile,email"
 onlogin="checkLoginState();">
Sao chép mã

Đây là lệnh gọi lại. Lệnh này gọi FB.getLoginStatus() để nhận trạng thái đăng nhập gần đây nhất. (statusChangeCallback() là hàm thuộc một phần của ví dụ xử lý phản hồi.)

Code: Select all

function checkLoginState() {
 FB.getLoginStatus(function(response) {
  statusChangeCallback(response);
 });
}
Sao chép mã

User avatar
binhlq
Posts: 378
Joined: Thu Apr 16, 2020 3:56 am

Re: https://developers.facebook.com/apps/271277675097267/fb-login/quickstart/

Post by binhlq »

Chúc mừng! Bạn đã thêm Đăng nhập Facebook vào trang web của mình! Hãy nhớ tham khảo các trang tài liệu khác của chúng tôi để biết thêm hướng dẫn nâng cao.

Triển khai lệnh gọi lại xóa dữ liệuImage
Hãy triển khai lệnh gọi lại xóa dữ liệu để phản hồi yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân khỏi Facebook của người dùng.

Hộp thoại đăng nhậpImage
Gọi hộp thoại Đăng nhập bằng nút riêng của bạn thay vì nút Đăng nhập Facebook.

Mã truy cậpImage
Sử dụng mã truy cập do Đăng nhập Facebook tạo cho trang web của bạn.

QuyềnImage
Quản lý dữ liệu mà ứng dụng của bạn có quyền truy cập thông qua Đăng nhập Facebook.

Xét duyệt ứng dụngImage
Tùy theo dữ liệu Facebook mà bạn yêu cầu từ những người sử dụng Đăng nhập Facebook, có thể bạn cần gửi ứng dụng của mình để xét duyệt trước khi ra mắt ứng dụng.

Khai thác tối đa tích hợp Nền tảng Facebook của bạn.
Thêm Plugin xã hội để giúp mọi người dễ dàng thích, chia sẻ hoặc gửi tin từ trang web hoặc ứng dụng của bạn cho bạn bè trên Facebook.

Image
Plugin xã hội
Xem nội dung mà bạn bè trên Facebook đã thích, chia sẻ hoặc bình luận trên web.

Đọc tài liệu

Post Reply

Return to “Góc CÔNG NGHỆ và KỸ THUẬT”